Kierownicy działają zgodnie z przepisami,
a liderzy działają prawidłowo!
Warren Bennis

ZARZĄDZANIE

Firma zarządzająca "Developement Zakhid Group" od 2007 roku świadczy usługi w zakresie kompleksowego zarządzania i eksploatacji obiektów nieruchomości handlowej. Firma gwarantuje właścicielom obiektów nieruchomości handlowej wzrost ich atrakcyjności inwestycyjnej i optymalizację kosztów ich eksploatacji, zabezpieczającej maksymalizację dochodów, a dzierżawcom – komfortowe wykorzystanie obiektu wynajmu.

Obecnie firma zarządza dwoma wyspecjalizowanymi centrami handlowymi: "Trzy Słonie. Wszystko dla domu" - największy sklep mebli w regionie oraz "Góra. Home Story". Firma także rozwija własną sieć handlu detalicznego meblami, materacami, przedmiotami do wnętrza, ceramiką i hydrauliką. Otwarcie i skutecznie funkcjonują sklepy znanych europejskich i ukraińskich producentów mebli i przedmiotów do wnętrz, które Developement Zakhid Group ekskluzywnie przedstawia na rynku Lwowa, między innym: TEMPUR, ZLATAMEBEL, Wojcik, New Look, Sapapa, Forte i inne.

Sergij Płandżyjew

Sergij Płandżyjew

Dyrektor firmy zarządzającej

+38 032 242 19 39

S. Plandzhyyev

USŁUGI FIRMY

Zarządzanie antykryzysowe obiektem nieruchomości

 • zachowanie pulu i rotacja dzierżawców
 • zabezpieczenie zwrotu należności w terminie
 • audyt i optymalizacja kosztów operacyjnych utrzymania obiektu

Doradztwo

 • analiza rynku nieruchomości handlowej w regionie, środowiska konkurencyjnego i określenie brzemienia perspektywicznego
 • opracowanie koncepcji projektu obiektu nieruchomości (centrum handlowego, centrum biznesowego)
 • doradztwo na wszelkich etapach uruchomienia obiektu: od projektowania do otwarcia
 • tworzenie koncepcji organizacji sprzedaży: organizacja przestrzeni handlowej, miejsc parkingowych, stref załadunku i wyładunku towarów, dróg dojazdowych do obiektu nieruchomości handlowej
 • opracowanie programów marketingowych: tworzenie wizerunku i komunikacji, promowanie
 • analiza i ocena faktycznego stanu istniejącego obiektu, a także zabezpieczenie jego skutecznego funkcjonowania

Zarządzanie obiektem nieruchomości handlowej

 • pozycjonowanie obiektu nieruchomości handlowej na rynku
 • tworzenie dodatkowej wartości brandu obiektu nieruchomości
 • opracowanie budżetu obiektu nieruchomości
 • zarządzanie stosunkami z dzierżawcami

Zarządzanie infrastrukturą

 • budżetowanie kosztów eksploatacyjnych
 • usługi w zakresie eksploatacji wszelkich systemów inżynieryjnych obiektu
 • organizacja służby ochroniarskiej, sprzątania itp.

Wynajem

 • opracowanie planu wynajmu powierzchni handlowych i magazynowych
 • opracowanie planów taryfowo-marketingowych, polityki cenowej
 • dobór dzierżawców: określenie grup towarowych i kotwic
 • zawieranie umów i uzgodnienie warunków handlowych współpracy z nimi

Marketing nieruchomości handlowej

 • opracowanie koncepcji brandowej i stylu firmowego obiektu
 • opracowanie strategii komunikacyjnej i kreatywnej
 • planowanie, budżetowanie i realizacja działań marketingowych i reklamowych
 • opracowanie POS, materiałów prezentacyjnych, web-kominikacji
 • organizacja reklamowej przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej
 • opracowanie wewnętrznego systemu nawigacyjnego
 • opracowanie planu działań reklamowych i organizacja otwarcia obiektu nieruchomości
 • wdrożenie programu lojalności odbiorców, stymulowanie sprzedaży
 • wdrożenie programu podwyższenia lojalności dzierżawców